• ÁSZF

1. Tájékoztató adatok az Eladóról

Az „Áron Arnold” honlap (a továbbiakban: Webáruház) online weboldal és webáruház internetes oldal üzemeltetője:

Aron Store Kft.

székhely: 1136 Budapest Pannónia utca 46/B.

cégjegyzékszám: Cg.01-10-906797

nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

e-mail: hello (at) aronarnold.hu

2. A szerződés tárgya

Tájékoztatjuk, hogy Ön megrendelésének elküldésével és a megrendelés e-mailen keresztül történő visszaigazolásával az Eladó vásárlója lesz: a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre az Eladó, valamint Ön, mint Vevő között az alábbi feltételekkel: Az Eladó az Ön által, a Webáruházban kiválasztott és megrendelt terméket köteles a megrendelésben megjelölt szállítási címre, az ott megadott módon és megadott szállítási feltétel szerint eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy az Eladó erről telefonon vagy e-mailben haladéktalanul tájékoztatja Önt. Ön köteles a terméket a megrendeléskor megadott címen átvenni, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (szállítási díj) a jelen feltételek szerint megfizetni. Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

3. A megrendelés menete

Első lépésként, a Vevő az árut az internetes katalógusból kiválasztja. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ezután, a Vevő kitölti a megrendelési formanyomtatványt, ahol feltünteti, hogy magánszemélyként (kitölti a nevet, vezetéknevet, címet, telefont és e-mailt) vagy társaság nevében jár el (kitölti a cég nevét, címét, cégjegyzékszámot, adószámot). Kiválasztja a fizetés és áruszállítás módját. Egyes termékek fizetési és szállítási módja eltérhet egymástól. A megrendelés elküldése után a Vevő azonnal visszaigazolást kap az általa megadott e-mail címre a megrendelésről.

4. A termékek ára és a fizetés módja

A termékek bruttó árát az érvényes internetes termékkatalógus tartalmazza. A termék mellett szereplő ár a termék vételára (amely tartalmazza az általános forgalmi adót). A szállítási díj magában foglalja a csomagolás költségét is. Megrendeléskor a Vevő a következő fizetési módok közül választhat:

  • bankkártyás fizetés a PayPal oldalán keresztül,
  • közvetlen banki átutalás.

Amennyiben további kérdése lenne, vegye fel Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot!

5. Házhoz szállítás

A csomag feladása hétfőtől péntekig történik. A kiszállítás magyarországi cím esetén a Magyar Postával, vagy szerződött kiszállító partnerünkkel, a GLS Hungary Kft. segítségével történik. A GLS szállítás hétfőtől péntekig 8-17 óra közötti intervallumban történik, pontos időmegjelölés nélkül. Amennyiben a futár az áru átadását nem tudja teljesíteni, úgy a csomagról értesítést hagy. A küldeményről ezután az Eladó Vevőszolgálati telefonszámán érdeklődhet és az ismételt kiszállításra időpontot egyeztethet. Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat az újra egyeztetett időpontban megkísérli a kiszállítást. Ha a Vevő banki átutalással történő fizetési módot választotta, a megrendelt házhoz szállítása csak a teljes vételár Eladó számláján történő jóváírása utáni időpontban lehetséges.

A szállítási díj ára Magyarország területén:

  • Levélküldemény: 600 Ft/rendelés
  • GLS futárszolgálat: 990 Ft/rendelés

Nemzetközi küldemények esetében a Magyar Posta és nemzetközi partnerei által biztosított standard levélküldemény szolgáltatás, vagy a Fedex futárszolgálat között választhat.

  • Nemzetközi standard levélküldemény: 2000 Ft/rendelés
  • Fedex: 5000 Ft/rendelés

6. Adatvédelem

Vevő által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény alapján jár el. A Vevő az adatszolgáltatással hozzájárul, hogy részére a vevőszolgálat, kifejezett tiltakozás hiányában az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A regisztrált Vevő a vevőszolgálatnak küldött e-mailben jelezheti, ha nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni. A megrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozók, illetve az Eladó által adatfeldolgozással megbízott feldolgozó részére történő adatszolgáltatást leszámítva az Eladó a tudomására jutott, általa kezelt adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki. Az áru helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat az Eladó átadja a szerződéses alvállalkozó szállítónak (név, kézbesítési cím, telefon). A Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását jogában áll bármikor írásban visszavonni, módosítani továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését a Hello űrlapon.

7. A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti Vevőszolgálatunkon. Ebben az esetben Vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli. Amennyiben a vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő módon teheti meg a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelettel összhangban: A Vevő az utánvéttel történő vásárlás esetén, az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt – 14 munkanapon belül – visszaküldeni a Budapesti címünkre (1052 Deák tér 4.). Az Eladó a termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül megtéríteni. Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő költségek a Vevőt terhelik. Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A vásárló kérésére, kollégáink készséggel gondoskodnak a visszaszállítás bonyolításáról, ügyfelünk ilyen irányú igényét ügyfélszolgálatunkon jelezhetik. Ebben az esetben, a visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan az Eladó mindenkori szállítási díjtáblázata az irányadó. Az Eladó postai csomagokat, technikai okokból, sajnos nem tud fogadni. Kérjük, hogy a termékeket minden esetben valamely futárszolgálattal, vagy ügyfélszolgálatunkkal történt előzetes egyeztetés után Futárszolgálattal szállíttassa vissza. Amennyiben a vevő hang-, képfelvétel, illetve számítógépi szoftver példányt rendel, a termék csomagolásának felbontása/letöltése után a Kormányrendelet szerinti, fenti elállási jogát nem gyakorolhatja. Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

8. A termékek ellenőrzése

Az áru átvételekor a Vevő ellenőrzi a csomagolás, ill. a csomagot lezáró zárszalag sértetlenségét. Az átvételkor tapasztalt minden hibát, hiányosságot bejegyez a szállító kísérőokmányába, ha pedig a Vevőnek kétségei vannak a küldemény sértetlenségét illetően, nem köteles átvenni a küldeményt. Kérjük észrevételeiről tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, hogy a felmerült hibát mielőbb korrigálhassuk. Fontos: A kísérőokmány aláírásával Vevő igazolja, hogy a küldeményt rendben, sértetlen és hiánytalan állapotban átvette, és a későbbiekben ezzel kapcsolatos reklamációkat Eladó felé nem foganatosíthat.

9. Panaszügyintézés

Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 1997. (I.22.) Kormányrendelet alapján a Vevő panaszát szóban vagy írásban közölheti az Eladóval. A panaszügyintézés a panasz szóbeli közlése esetén, a Vevőszolgálaton keresztül, illetve a termék Vevő általi, a megrendeléskor megjelölt szaküzletben történő átvételekor történhet. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell. A panasz írásbeli közlése a Vevő által a megrendeléskor megjelölt szaküzletben történő átvételkor az ott található, hitelesített Vásárlók Könyvébe való beírással történhet.

10. Az Üzleti Feltételek elfogadása

A vásárló az Internetes Áruházban feladott valamennyi rendelés megerősítésekor, a hatályos Üzleti Feltételek elfogadását is megerősíti.

Kelt, 2020. május 31.

aronarnold

Scroll to Top